About the author

Alžbeta Bruteničová

Homeopatia sa stala súčasťou môjho života od roku 2006 keď som zažila jej liečebné účinky na sebe aj na svojich blízkych. Bola som nadšená aké účinky mala a dodnes môj záujem objavovať jej liečebné účinky neprestáva ba práve naopak túžba po nových informáciach a vedomostiach je neutíchajúca. Spočiatku som bola samouk, ktorý hľadal v dostupnej literatúre , neskôr som si vedomosti rozšírila 4 ročným štúdiom na SAKH v Bratislave . Svoje vedomosti si neustále prehlbujem účasťou na homeopatických seminároch, ktoré na vysokej odbornej úrovni organizuje Slovenská akadémia klasickej homeopatie v Bratislave. Som členkou Slovenskej komory homeopatov a registrovanou homeopatkou.                          Kontakt : abhomeopatia@gmail.com

Page 1 of 2