Spolupráca homeopatie a konvenčnej medicíny?

spolupraca

Je možná spolupráca homeopatie a konvenčnej medicíny? V ideálnom svete áno. Vo vízii mnohých pacientov a alternatívnych terapeutov áno. V reálnom svete? Áno. 

Homeopatia v nemocniciach

V Nemecku a Rakúsku sa zapojilo niekoľko nemocníc do projektu vzájomnej spolupráce homeopatie a konvenčnej medicíny. Patrí sem Haunerschenova detská nemocnica v Mníchove, Katolícka klinika v Mainzi, Medicínska univerzitná klinika vo Viedni a tiež Charité, univerzitná klinika v Berlíne.

Výsledky štúdie

Lekári podieľajúci sa na tomto projekte sa zhodujú v tom, že kombinácia homeopatie a konvenčnej medicíny vedie k väčšiemu úspechu. V štúdii, ktorá prebiehala na univerzitnej klinike v Berlíne sa zistilo, že účinok homeopatickej liečby bol celkovo lepší, než liečenie konvenčnou metódou.

To najlepšie pre pacienta

Spoločným cieľom oboch tímov je, skvalitniť život pacienta. To by malo byť cieľom všetkých terapií, či už konvenčných alebo alternatívnych.

http://www.experto.de/gesundheit/homoeopathie/wirkung-der-homoeopathie-krankenhaus.html

Pripravila Drahomíra Camajová