Princípy homeopatie

princípy homeopatie

Čo to vlastne homeopatia je a aké sú jej princípy? Je to systém liečby, ktorej hlavným princípom je princíp podobnosti. Sú však aj ďalšie princípy, ktoré tento liečebný systém používa. A aký vlastne je mechanizmus jej fungovania? 

Princíp podobnosti

Alebo latinsky similia similibus curantur čiže podobné sa lieči podobným je základným princípom homeopatie. To znamená, že látky ktoré vyvolávajú určité príznaky v zdravom tele, sú vhodné pre chorého, ktorého symptómy sa čo najviac podobajú týmto príznakom.


Princíp minimálnej dávky

V homeopatii sa používa čo najmenšia dávka daného homeopatika. To znamená, že pri chronických stavoch sa zvyčajne jednorázovo podá jedna alebo niekoľko globuliek homeopatika zodpovedajúceho individuálnemu stavu klienta. V niektorých prípadoch, napríklad pri súčasnom dlhodobom užívaní silných liekov (napr. antidepresív) alebo ak je životná sila oslabená, sa používa denné či týždenné dávkovanie v nízkej potencii. Dávka sa opakuje po vymiznutí účinku predchádzajúcej dávky. Pri akútnych stavoch sa zvyčajne podáva homeopatikum oveľa častejšie, niekoľkokrát za deň až do vymiznutia problému. Rozostupy medzi jednotlivými dávkami sa upravujú podľa reakcií toho ktorého človeka. Viac o dávkovaní sa dozviete tu.


Totalita symptómov

Na výber homeopatika existuje viacero metód. Väčšina z nich je pomerne komplikovaná. Podľa §18 Hahnemanovho Organonu racionálnej liečby ich v teórii spája princíp totality, t.j.  len totalita vedie k správnemu výberu lieku.  Predpisované  homeopatikum  je homeopatom vybrané tak na základe rôznych telesných symptómov, ako aj psychických charakteristík pacienta, ktoré homeopat získava rozhovorom s pacientom.


Smer liečby

Organizmus reaguje v priebehu liečby podľa tzv. Heringovych zákonov:
Zvnútra von: zlepší sa vnútorný alebo závažnejší problém a objaví sa prejav na povrchu - na koži alebo na slizniciach - vo forme vyrážky alebo sekrétu či slizničného výtoku. Pri bolestiach kĺbov sa stratí bolesť veľkých kĺbov a objaví sa bolesť malých kĺbov, ktorá napokon tiež odoznie. 

Zhora nadol: prejavy sa strácajú postupne smerom zhora nadol

V opačnom poradí ako ťažkosti vznikali: najprv sa objavia a stratia najnovšie a najkratšie trvajúce príznaky, nakoniec najstaršie a najdlhšie trvajúce príznaky.

Možné vysvetlenia mechanizmu fungovania homeopatie

Je pravdou, že nik ešte úplne presvedčivo nedokázal princíp fungovania homeopatie. Možné vysvetlenia sú však na dosah. V roku 2018 sa uskutočnila vedecká konferencia New horizons in water science, na ktorej prezentovali svoje zistenia okrem iných rečníkov aj niekoľkí profesori.

  • Profesor Luc Montagnier tvrdí, že aj vo vysoko zriedených vodných roztokoch , ktoré pôvodne obsahovali nejakú bakteriálnu alebo vírusovú DNA, možno zachytiť elektromagnetické signály. Montagnier zistil, že pretrepávanie roztokov počas ich riedenia (tj potencovanie v homeopatii) je v tomto procese nevyhnutné.
  • Profesor Jerry Pollack ukázal, že voda, ktorá v živých systémoch prevažne existuje ako štruktúrovaná matrica zložená z molekúl H3O2, je negatívne nabitá a pôsobí ako akumulátor, ktorý dokáže pôsobiť na telo.
  • Profesor Vladimír Voeikov a jeho laboratórium ukázali, ako môžu biologické aktívne látky zanechať signatúry.
  • Profesor Jayesh Bellare vysvetlil možnosť detekovať nanočastice východiskových materiálov aj v najriedenejších homeopatickách.

Dosť bolo teórie. Ideálnym krokom, ktorý k pochopeniu môže veľmi prispieť je samozrejme osobná pozitívna skúsenosť. Napomôcť môže aj nižšie zdieľané video - dokument, ktoré objasňuje pôvod, princípy a kontroverznosť homeopatie.

 

Ďalšie možné "vysvetlenie fenoménu homeopatie nám dodávajú štúdie juhokoréjských chemikov, ktorí túto štúdiu uverejnili v časopise Chemikal Communications (2001, str. 2224). Výskumníci experimentovali s takzvanými fulerénmi (sférickými molekulami skladajúcimi sa z párneho počtu uhlíkových atómov, tvoriace uzavreté, duté teleso). Počas štúdie zistili, že fulerény vytvárajú v homeopatických riedeniach náhodné zoskupenie. Ohromujúce je, že čím vyššie je riedenie, tým väčšie sú zoskupenia sférických molekúl (fulerén). Táto štúdia by mohla vysvetľovať doteraz nepochopené fungovanie homeopatík. V homeopatii sa ochorenia a symptómy liečia extrémnymi riedeniami."

preložené zo stránky apotheker.or.at.

Comments are closed