Záhrada a homeopatia

Agrohomeopatia
Homeopatia má využitie nielen u ľudí či zvierat, ale môže sa stať našim pomocníkom aj pri pestovaní kvetov, rastlín, viniča a iných plodín.
Homeopatia pre záhradu
Homeopatia je výborným pomocníkom v záhrade a pri pestovaní, či už kvetov alebo plodín a to na veľkej ale i na malej rozlohe
Homeopatické rady pre záhradu
Rady pre vašu záhradu - s informáciami ako posilniť rastliny a plodiny a ako ich chrániť proti škodcom.
Rok vinohradníka a homeopatia
Slovenský vinohradník pán Melecsky sa vydal na cestu tradičnej ručnej výroby vína a postupne prešiel na čisto homeopatické ošetrovanie viniča.
Vinohradníctvo a homeopatia
Skúsenosti s ošetrovaním vinohradu pomocou homeopatických postrekov na Slovensku.