Rok vinohradníka a homeopatia

Rok vinohradníka - Homeopatia a pestovanie viniča

Autor: Peter Dvorszký

Po roku od nášho prvého rozhovoru pre portál www.homeopatia.sk som zašiel za slovenským vinohradníkom pánom Tiborom Melecskym, ktorý sa vydal na odvážnu cestu tradičnej ručnej výroby vína a postupne prešiel od biopostrekov na čisto homeopatické ošetrovanie viniča, a tak sa stal jedným z priekopníkov agrohomeopatie na Slovensku.


Pán Melecsky, ako ste prešli na homeopatické ošetrenie viniča a o akú rozlohu sa takto staráte?

S homeopatickými postrekmi ošetrujem všetky svoje vinice o rozlohe 1,5 hektárov už štvrtý rok. Na čisto homeopatický postrek som prešiel postupne redukovaním biologických postrekov a doplnením postrekov z homeopatík. Je to pre mňa veľmi dôležitá téma, pretože vplyv chémie a mechanizmov podľa môjho názoru negatívne ovplyvňuje kvalitu vína. Uprednostňujem klasické, možno v nedávnej minulosti nemoderné, no čím ďalej tým ekologickejšie vnímané a pôvodné postupy.


Aké sú výhody homeopaticky ošetrovaného viniča, respektíve z neho vyrobeného vína?

Okrem toho, že takto ošetrovaný vinič má vysoko ekologický a trvalo udržateľný aspekt, hrá ošetrenie viniča veľkú úlohu aj pri senzorických vlastnostiach vína. Víno vyrobené z homeopaticky ošetrovaného viniča má čistú, prirodzenú chuť hrozna, kde sa okrem odrodovosti prejaví aj špecifický miestny charakter, ktorý v mojom prípade pochádza zo silne zásaditej, minerálnej Strekovskej pôdy.


Z čoho sa skladajú homeopatické postreky?

Homeopatické postreky obsahujú samotné homeopatikum vyrobené z účinnej látky (huby, rastliny) a sú rozpustené v 18% liehu. Používam postreky na plesňové ochorenia z Nemecka. 


Čo vnímate ako výzvu pre vinohradníkov pri zavádzaní homeopatického ošetrovania viniča?

Na ceste s homeopatickou ochranou je potrebné vinice neprestajne sledovať, pozorovať, na ktorej polohe, pri ktorej odrode, pri ktorom vedení ako reagujú na vonkajšie vplyvy. Doslova s nimi treba žiť a komunikovať. Je to pravdepodobne podobné, ako pri individualizovanom výbere homeopatika pre konkrétneho človeka. Myslím si, že pestovatelia nevenujú dostatočnú pozornosť svojim vinohradom, aby mohli hneď po zistení prvých príznakov reagovať a ošetrovať homeopaticky. 

Sú málo otvorení prirodzenejšiemu a slobodnejšiemu pestovaniu. Na svoje viniče pozerajú globálne. Idú jednoduchšou cestou, na ktorej sa nechajú viesť mediálnym vplyvom, odporúčaniam výrobcov postrekov a distribútorov, predpoveďou počasia a a inými vplyvmi, s ktorými vlastne rastlina viniča má málo spoločné.

Ako reagujú spotrebitelia alebo odberatelia vášho vína, zaujíma ich spôsob ošetrenia viniča? 

Odberatelia mojich vín sú veľmi vnímaví. Spôsoby, ako ošetrujem svoje vinice ich zaujímajú. Je to aj pre nich závažná téma, no mladé výsadby zatiaľ v prvých rokoch málo rodia a vín je z nich veľmi málo. Tieto prvé "lastovičky" vykazujú veľmi čisté vína a zákazníkov fascinujú. 


Aké boli vaše náklady na homeopatické ošetrenie viniča v tomto roku?

Zdá sa, že tento rok bol pre vinohradníkov úspešný. Vinohradom sa darilo a urodilo sa veľa kvalitného hrozna. Navyše pozorujem, že imunita viniča ošetreného homeopaticky minulý rok sa preniesla až do tohto roku. Vďaka priaznivému počasiu v tomto ročníku sa oproti roku 2016 znížili náklady na postreky o 85 %.

Najslabšia výnosnosť, respektíve väčšia chorobnosť bola u viniča, ktorý susedí s nehomeopaticky ošetrovaným viničom.

Ako vidíte budúcnosť homeopatie pri ošetrovaní viniča?

Niektorí kolegovia inklinujú k homeopatickému ošetrovaniu. Sledujú moju prácu, informujú sa. Majú tendencie prejsť, no zatiaľ toto presvedčenie v nich ešte zreje. Zatiaľ používajú bio postreky. 

Skúsenosti z iných krajín nepoznám. Viem, že Nemecko má vysokú úroveň výskumu. V praxi je to podľa mňa aj v iných krajinách ešte len v začiatkoch. Určite treba viac o tejto oblasti informovať a zdieľať konkrétne skúsenosti a postupy.

Vzhľadom na odlišné pôdne a mikroklimatické podmienky jednotlivých krajín a vínnych oblastí by sa podľa môjho názoru celá problematika homeopatickej ochrany mala riešiť čiste len na báze konkrétnych parciel a polôh v konkrétnej vinohradníckej oblasti.

Ďakujem za rozhovor.

Kam ďalej: Viac o agrohomeopatii nájdete v článkoch s radami pre záhradu a v článku o skúsenostiach s agrohomeopatiou.