Dôkazy v prospech homeopatie

výskum a štúdie v homeopatii

Pre každého z nás môže byť dôkazom niečo iné. Niekomu stačí osobná skúsenosť, druhému to, že homeopatia pomohla jeho blízkym. Existuje aj skupina ľudí, pre ktorých je najväčším dôkazom veda. Na rozdiel od frekventovaného tvrdenia, že neexistujú štúdie v homeopatii, alebo že tieto štúdie majú negatívny výsledok pre homeopatiu, je pravdou, že výskum prebieha aj v oblasti homeopatie.

Dôkazy z praxe

Mani Norland, riaditeľ anglickej homeopatickej školy School of Homeopathy v nasledujúcom videu hovorí o tom, že "homeopatia funguje u bábätiek a zvierat, takže isto nejde o placebo. Takisto väčšina pacientov, ktorí prídu, už navštívila iného terapeuta. Je preto otázkou prečo nezaúčinkoval placebo efekt pri predchádzajúcich terapiách, ale zafungoval pri druhom, treťom alebo ešte ďalšom predpise homeopata." Homeopatia je potvrdená nielen z informácií pacientov, ale aj z klinických štúdií, pozorovaní homeopatov a referencií, ktoré poskytujú klienti svojim homeopatom.

Dôkazy vedeckých štúdií


85% randomizovaných kontrolovaných štúdií (RKŠ) v homeopatii ukazuje, že homeopatia je účinnejšia ako placebo. K dnešnému dňu bolo v kvalitných vedeckých časopisoch publikovaných 142 RKŠ o homeopatii: 74 bolo štatisticky dostatočne silných na to, aby bolo možné vyvodiť pevné závery; z nich 63 alebo 85% preukázalo, že homeopatia bola účinnejšia než placebo.

homeopatia vo svete

Systematické prehľady klinických štúdií o homeopatii

Existuje šesť globálnych systematických prehľadov klinických štúdií o homeopatii, ktoré hodnotili rôzne typy homeopatických liečebných postupov pre rôzne zdravotné stavy.

Z toho štyri systematické prehľady mali pozitívny výsledok - naznačujúc, že existujú určité dôkazy o účinku homeopatie nad rámec placeba, ale na dosiahnutie konečných záverov bude potrebný kvalitnejší výskum. Jeden systematický prehľad bol negatívny a vyvodil záver, že homeopatia nemala vyšší účinok než placebo. Tieto systematické prehľady sú však už staršieho dáta a neberú do úvahy štúdie, ktoré sa uskutočnili za posledných 10 a viac rokov. Posledný a najnovší systematický prehľad tzv. Austrálska štúdia z roku 2015 sa používa ako argument proti homeopatii. Kvôli svojej chybnej metodike však vyvolala Austrálska štúdia kritickú reakciu homeopatov a verejnosti a tak je teraz predmetom petície na jej preskúmanie a uverejnenie prvej verzie štúdie, ktorá nebola nikdy zverejnená.

Kam ďalej: 

Čítajte viac o štúdiách v homeopatii tu.

Čítajte príbehy z praxe tu.


Literatúra:

 • Kleijnen, J., Knipschild, P. & ter Riet, G. Clinical trials of homeopathy. BMJ, 1991; 302: 960 | PubMed
 • Linde, K. et al. Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo-controlled trials. Lancet, 1997; 350:834–843 | PubMed
 • Linde, K. et al. Impact of study quality on outcome in placebo-controlled trials of homeopathy. J. Clin. Epidemiol., 1999; 52: 631–636 | PubMed
 • Cucherat, M., Haugh, M. C., Gooch, M. & Boissel, J. P. Evidence of clinical efficacy of homeopathy. A meta-analysis of clinical trials. HMRAG. Homeopathic Medicines Research Advisory Group. Eur. J. Clin. Pharmacol., 2000; 56: 27–33 | PubMed
 • Shang A, Huwiler-Muntener K, Nartey L, et al. Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homeopathy and allopathy. Lancet, 2005; 366: 726–732 | PubMed
 • Australian National Health and Medical Research Council (NHMRC) 2015 Homeopathy Review | Link
 • Mathie RT et al. Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews, 2014; 3: 142
 | Full text
 • Mathie RT et al. Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised, Other-than-Placebo Controlled, Trials of Individualised Homeopathic Treatment. Homeopathy, 2018 | PubMed
 • Mathie RT et al. Randomised, double-blind, placebo-controlled trials of non-individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews, 2017; 6(1):63 | Full text
 • https://www.homeopathyschool.com/why-study-with-us/what-is-homeopathy/research/
 • https://www.hri-research.org/resources/essentialevidence/clinical-trials-overview/