Upozornenie pri samoliečbe

By Admin / 5. marca 2018

Autorka: JUDr. Jana Brezovanová

Webové stránky www.homeopatia.sk majú za cieľ informovať o metóde homeopatickej liečby ako takej, o jednotlivých vybraných homeopatických liekoch, ako aj o praktických skúsenostiach s homeopatiou. Jej obsah v žiadnom prípade nenahrádza konvenčnú lekársku starostlivosť.

Na prípadnú samoliečbu homeopatiou sú vhodné najmä bežné, ľahké ochorenia, nie závažné akútne alebo chronické stavy. Tieto vždy vyžadujú odbornú pomoc. Podľa závažnosti a charakteru prípadu to môže byť pomoc skúseného homeopata alebo konvenčného lekára.

Pri samoliečbe platí, že ak sa zdravotný stav po podaní vybraného homeopatického lieku do 2 dní nezlepší, alebo sa dokonca zhorší, treba vyhľadať odbornú pomoc skúseného homeopata alebo lekára.

Samoliečbu nikdy neuplatňujte pri vysoko nebezpečných akútnych chorobách ako zápal pľúc, mozgových blán, obličiek, ďalej pri silných bolestiach v brušnej dutine, nevysvetliteľnom krvácaní z ktorejkoľvek časti tela, pretrvávajúcom obtiažnom dýchaní a podobne.