Ako si vybrať homeopata

By Admin / 8. februára 2016
najdi svojho homeopata

Ako si vyberiem správneho homeopata? Ako to spoznám? Seriózny homeopat vás neodrádza pacienta od návštevy lekára, ani od brania konvenčných liekov. Takisto vám nebude tvrdiť, že vie vyriešiť všetky vaše problémy.

Slovenská komora homeopatov, vypracovala pre svojich členov nasledujúce štandardy vykonávania homeopatickej praxe, aby vám pomohli sa zorientovať. 

1. Homeopatickú prax môže vykonávať len terapeut, ktorý úspešne ukončil štúdium homeopatie záverečnou skúškou na niektorej z homeopatických škôl na Slovensku a v zahraničí a je registrovaný ako profesionálny člen Slovenskou komorou homeopatov.
Za školu sa nepovažuje kurz, ktorého dĺžka je kratšia ako 4 roky. Klient má právo vyzvať homeopata, aby predložil doklad o úspešnom ukončení štúdia, ktorým je diplom alebo certifikát.

2. Dĺžka úvodnej homeopatickej konzultácie sa pohybuje v rozmedzí od 45 minút do 3 hodín, zvyčajne asi 1,5 hodiny. Kontrolná konzultácia trvá približne 15 - 30 minút.

3. Cena za úvodnú homeopatickú konzultáciu by mala byť pevne stanovená v cenníku. Nemá byť stanovená podľa závažnosti ochorenia pacienta. Rovnako by nemal cenu ovplyvňovať výber homeopatika.

4. Ak v cene za konzultáciu nie je zahrnuté homeopatikum, cena homeopatika by nemala presahovať 10€.

5. Základnými pomôckami pre výber správneho homeopatika pri homeopatickej konzultácii sú homeopatické repertórium a materia medika v knižnej alebo softvérovej podobe. Okrem nich môže homeopat použiť aj iné podporné prostriedky na potvrdenie výberu homeopatika, napríklad farebnú škálu alebo rukopis. Ale kyvadlo, tarotové karty a iné ezoterické pomôcky, ako i prístroje na meranie odporu kože alebo iného telesného parametra sa nepovažujú za štandardnú terapeutickú pomôcku a sú mimo rámca klasickej homeopatie.

Vyššie uvedené štandardy boli schválené Slovenskou komorou homeopatov. Zoznam profesionálnych homeopatov, ktorí spĺňajú kritériá na vzdelanie a zaviazali sa dodržiavať vyššie uvedené štandardy je uvedený na stránke Slovenskej komory homeopatov.

Tieto štandardy boli vytvorené za účelom ochrany klientov, ktorí sa rozhodnú liečiť klasickou homeopatiou a aby boli dodržiavané princípy dané zakladateľom homeopatie Dr. Samuelom Hahnemannom.