Ako si vybrať homeopata

By Admin / 8. februára 2016

quest

Ako si vyberiem správneho homeopata? Ako to spoznám? Seriózny homeopat vás neodrádza pacienta od návštevy lekára, ani od brania konvenčných liekov. Takisto vám nebude tvrdiť, že vie vyriešiť všetky vaše problémy.

Okrem toho Slovenská komora homeopatov, vypracovala nasledujúce štandardy, aby vám pomohli sa zorientovať. Často vravíte, že ste vôbec neboli informovaní o cene vyšetrenia – určite to nie je v poriadku – táto cena sa neodvíja od závažnosti Vášho ochorenia alebo od značky Vašej kabelky.

Štandardy vykonávania homeopatickej praxe

1. Homeopatickú prax môže vykonávať len terapeut, ktorý úspešne ukončil štúdium homeopatie záverečnou skúškou na niektorej z homeopatických škôl na Slovensku a v zahraničí a je registrovaný ako profesionálny člen Slovenskou komorou homeopatov.
Za školu sa nepovažuje kurz, ktorého dĺžka je kratšia ako 1 rok. Pacient má právo vyzvať homeopata, aby predložil doklad o úspešnom ukončení štúdia, ktorým je diplom alebo certifikát.

2. Dĺžka úvodného homeopatického vyšetrenia sa pohybuje v rozmedzí od 45 minút do 3 hodín. Kontrolné vyšetrenie trvá približne 15 – 30 minút.

3. Cena za úvodné homeopatické vyšetrenie by mala byť pevne stanovená v cenníku. Nemá byť stanovená podľa závažnosti ochorenia pacienta. Rovnako by nemal cenu ovplyvňovať výber lieku. Homeopatické lieky sú pomerne lacné. Celé balenie stojí 3 až 10€.

4. Ak v cene za vyšetrenie nie je zahrnutý liek, cena tohto lieku by nemala presahovať 10€.

5. Základnými pomôckami pri homeopatickom vyšetrení sú homeopatické repertórium a materia medika v knižnej alebo softvérovej podobe. Okrem nich môže homeopat použiť aj iné podporné prostriedky na potvrdenie výberu lieku, napríklad farebnú škálu alebo rukopis. Ale kyvadlo, tarotové karty a iné ezoterické pomôcky, ako i prístroje na meranie odporu kože alebo iného telesného parametra sa nepovažujú za štandardnú terapeutickú pomôcku a sú mimo rámca klasickej homeopatie.

Vyššie uvedené štandardy boli schválené Slovenskou komorou homeopatov. Zoznam profesionálnych homeopatov ktorí spĺňajú kritériá na vzdelanie a zaviazali sa dodržiavať vyššie uvedené štandardy je uvedený na stránke:
http://www.komorahomeopatov.sk/zoznam-homeopatov

Tieto štandardy boli vytvorené za účelom ochrany klientov, ktorí sa rozhodnú liečiť klasickou homeopatiou a aby boli dodržiavané princípy dané zakladateľom homeopatie Dr. Samuelom Hahnemannom. Klasická homeopatia je považovaná za najúčinnejšiu metódu homeopatickej liečby.

Prevzaté z homeopatia online