Homeopatia a náboženstvo

By Admin / 18. novembra 2016
homeopatia a náboženstvo

Kontroverzii ohľadne homeopatie sa nevyhýba ani téma homeopatie a nábožentva. Pomerne často sa táto téma diskutuje v kresťansky ladených médiách. Subkomisia pre náuku viery Konferencie biskupov Slovenska v roku 2013  však rozdelila otázku homeopatie do dvoch rovín, do teologickej a medicínskej, pričom zdôraznila, že celkovo ide o problematiku medicínsku a v takejto odbornej oblasti by sa mala aj posudzovať.

Z histórie

 • check
  Homeopatiu používali v 19. storočí najmä kňazi misionári a rozšírili ju tak do sveta (Afrika, India, Austrália).
 • check
  Homeopatiu používali alebo priamo podporovali najmenej piati pápeži, napríklad Gregor XVI, Pius IX., Lev XIII, Pius X., Pius XII.
 • check
  Niektorí homeopatickí lekári boli za svoju záslužnú činnosť ocenení pápežskými vyznamenaniami. 
 • check
  Na Slovensku liečili mnohí kňazi v 19. storočí homeopaticky seba, svoje rodiny a svojich farníkov.
 • check
  Blahoslavená Matka Tereza zaviedla používanie homeopatie už vo svojom prvom charitnom dispenzari v roku 1950.


Dnes s Vami zdieľame veľmi pekný nový dokument, ktorý prináša veľmi triezvy pohľad na homeopatiu od dominikánskeho mnícha a vysokoškolského učiteľa tomistickej filozofie - Dr. J. M. Norkowského OP.  Narozdiel od povier, ktoré zabraňujú časti veriacich na Slovensku obrátiť sa na pomoc homeopatie, sa o homeopatii vyjadruje veľmi vecne. Stotožňuje sa s názorom, že homeopatia priamo nesúvisí s náboženstvom podobne ako biskupi Slovenska (1996 a 2008). Rozhovor nahral MUDr. Vladimír Petroci v Poznani, v Poľsku, 28. 10. 2016, po prednáške, ktorú mal otec Norkowski na tému "Homeopatia - veda a viera" v sídle rádu dominikánov v Poznani.

Ak sa vám nezobrazia automaticky slovenské titulky, kliknite na ikonku titulkov. 

Viac informácií na túto tému nájdete v článku Petra Matu a na stránkach Slovenskej akadémie klasickej homeopatie.