Čo je to homeopatia?

By Admin / 11. januára 2016

HOMEOPATIA


 je bezpečná a účinná alternatívna terapia. Používa sa už vyše 200 rokov. Objavil ju doktor Samuel Hahnemann. Vo svete je druhým najrozšírenejším systémom liečenia. Homeopat vníma klienta celistvo, individuálne a pri terapii sa zameriava na odstránenie príčiny choroby. Homeopatikum pôsobí pre telo ako stimul a má za úlohu dostať organizmus do rovnováhy.

Mani Norland, riaditeľ anglickej homeopatickej školy School of Homeopathy poskytuje vo svojom videu základnú definíciu a princípy homeopatie.

Homeopatia je samostatný a ucelený systém prírodnej medicíny založenej na dôkazoch, ktorá využíva princíp podobnosti.

Ide o ucelený systém liečby, pretože navracia zdravie na všetkých úrovniach – mentálnej, emocionálnej a fyzickej. Často postačí ako jediná forma terapie, ale je účinná aj popri iných formách liečby. Bola založená na princípoch a ideách, ktoré odolali skúške časom. Funguje na princípe - podobné sa lieči podobným.

V posledných desaťročiach sa spustili rozsiahle výskumy na klientoch, klinické štúdie a randomizované slepé, placebom kontrolované štúdie.

Homeopat skúma všetky aspekty choroby - fyzické, psychologické a sociálne. Hľadá v nich vzájomnú prepojenosť. Ak človek neustále zažíva stres, začne sa to u neho prejavovať aj na fyzickej úrovni. Je dôležité zistiť, čo je špecifické v patologickom procese u klienta. Čím sa odlišuje od ostatných. Homeopatia je integrálna, pretože ju môžeme použiť spolu s inými liečebnými metódami. Napríklad s konvenčnou medicínou. Vie byť nápomocná aj pri chirurgickom zákroku. Ako? Tým, že klient užije homeopatiká pred a po zákroku, dosiahneme rýchlejšie hojenie a zlepšíme celkový liečebný účinok. Aktívne látky v homeopatikách sú potencované, čo znamená, že sú niekoľkokrát zriedené a otriasané. Tento proces zbavuje homeopatiká toxického efektu a zvyšuje ich liečivý potenciál. Homeopatikum pôsobí pre telo ako stimul, aby sa dostalo do rovnováhy. Pri ochorení sa zasekneme a pri terapii toto zaseknutie uvoľníme, a tým sa organizmus vylieči.

Žiadne homeopatikum nelieči samo o sebe, môže len pomôcť aktivovať liečenie vo vašom tele. Podnieti prirodzený proces vo vašom organizme, aby ste sa sami uzdravili. Vy ste tým, kto lieči a homeopatikum je to, čo spúšťa liečebný proces.


V ďalšom videu ide ešte do väčšej hĺbky jeden z najznámejších homeopatov na svete Rajan Sankaran

Krása a efektivita homeopatie spočíva v porozumení jedinečnosti klienta. Je umenie zvoliť presné homeopatikum pre konkrétneho klienta. Čím je predpis presnejší, tým rýchlejší a intenzívnejší účinok terapia prinesie.

V súčasnosti poznáme nové metódy na analýzu prípadov. Vznikajú aj nové systémy homeopatík, vďaka ktorým homeopati môžu predpisovať efektívnejšie. Filozofiou homeopatie je, že hlavný problém je v našom vnútri a nie vonku. Doktor Sankaran verí, že raz sa dostaneme do bodu, kedy sa vnútorné liečenie stane základným spôsobom uzdravovania.

V homeopatii vnímame klienta celostne a zároveň ako jedinečné indivíduum. Čo znamená, že desať rôznych klientov s astmou bude liečených desiatimi rôznymi spôsobmi podľa toho, ako reagujú na rôzne faktory vonkajšieho prostredia, spôsoby akým myslia, cítia, ako spávajú, ako sa stravujú. Jednotlivé homeopatiká sú popísané v knihách zvaných materia medika.

Homeopatiká sú testované na zdravých dobrovoľníkoch. Toto testovanie sa nazýva proving. Príznaky pri provingu sa presne a detailne zaznamenávajú. Klient pri vyšetrení homeopatovi povie: „Ráno vstanem a cítim bolesť hlavy, ktorá prechádza odtiaľto až sem a zlepšuje sa tlakom“. Homeopat si zaznačí príznaky od klienta a hľadá v materii medike, ktoré homeopatikum má dané symptómy.

Správne vybrané homeopatikum pôsobí na pacienta prostredníctvom princípu podobnosti. To znamená, že ak nejaká látka môže ochorenie vyvolať, môže ho v zriedenej forme a pri správnom podávaní aj vyliečiť.

HOMEOPATIA


  • je samostatný a ucelený systém prírodnej medicíny
  • navracia zdravie na všetkých úrovniach
  • funguje na princípe - podobné sa lieči podobným.

Pripravila: Natália Čierniková