Vinohradníctvo a homeopatia

vinohradníctvo a homeopatia
Autor: Peter Dvorszký

Homeopat Peter Dvorszký sa pozrel na agrohomeopatiu zblízka. Dva roky potom, čo na základe jeho informácií začal majiteľ vinohradov pán Melecsky používať na ošetrovanie viniča homeopatiká, ho navštívil a prináša nám jeho skúsenosti v nasledujúcom článku.

Homeopatické ošetrovanie viniča

Homeopatické ošetrovanie rastlín nie je na Slovensku veľmi bežným spôsobom ochrany a podpory rastlín. O to cennejšie sú prvé - dvojročné skúsenosti pána Melecskyho, o ktoré sa s nami podelil. Pán Melecsky je majiteľ vinárstva a vinohradov, ktorý sa snaží pri pestovaní viniča a produkcii vína o čo najprirodzenejšie spôsoby pestovania a ošetrovania. Pred dvadsiatimi rokmi na začiatku svojej práce bolo jeho nastavenie a uvažovanie úplne iné. Spočiatku sa snažil naučiť všetkým zaužívaným a konvenčným spôsobom. Prešiel rôznymi tradičnými aj modernými technológiami, riadeným kvasením s pomocnými prípravkami. Jeho smerovanie ho však ťahalo iným smerom. Aby sa od chemického ošetrovania dostal k prirodzenému, naturálnemu vínu, musel však prejsť náročnou cestou.

Postupne začal používať stále prirodzenejšie spôsoby. Vyvrcholenie nastalo po 10 ročnom pôsobení vo vinárstve, kde bol jedným zo zakladateľom a hlavným vinárom. V roku 2012 založil vlastnú značku a vtedy šiel za štandardné, komerčné hranice. Z celého procesu výroby vyradil všetky stroje a mechanizmy a akékoľvek cudzie látky nielen v pivnici, ale aj pri ošetrovaní viníc. Z biologickej ochrany prešiel na ešte čistejšiu homeopatickú ochranu. Vzhľadom na malé skúsenosti, bolo pre neho najväčšou výzvou preniesť teoretické informácie do praxe.

Skúsenosti z prvej ruky

Ako hovorí: „Chemické postreky som používal približne 10 rokov, 8 rokov biologické postreky a teraz druhý rok homeopatiká. Na homeopatickú ochranu som prešiel, pretože nemá negatívny vplyv na človeka a na prostredie, ľahko sa aplikuje a tiež preto, lebo sa snažím o čo najprirodzenejšie spôsoby ochrany. Homeopatické prípravky nesmrdia a neznečisťujú prostredie. Nevýhodou môže byť fakt, že vyžadujú častejšie používanie. Cenovo to vychádza porovnateľne s komerčnými postrekmi. Dúfa, že sa týmto posunom zlepší už teraz pomerne vysoká kvalita vín na ešte lepšiu.

Používam polykomponentné homeopatické postreky na vinič. Aplikujem ich pred kvitnutím a po kvitnutí. Skúsenosti z prvého roka boli veľmi povzbudivé.“ Z homeopatického hľadiska je možný potenciál zlepšenia v presnejšom výbere homeopatík pre jednotlivé situácie.

Najväčšie skúsenosti má s ochranou proti múčnatke a peronospóre. Dávkovanie je 5 mililitrov homeopatického roztoku na 10 litrov vody.

Reakcie okolia

vinohrad a homeopatia

Okolie reaguje skepticky, ale sleduje, ako to dopadne. „Niektorí to považujú za mystifikáciu, iní čakajú na moje skúsenosti“, hovorí. „Susedia sú problém, pretože používajú chemickú ochranu. Krajné rady viniča sú preto viac napadnuté. Vinohradníci nie sú takémuto spôsobu ochrany viniča naklonení. Vidím, že väčšina nedozrela ani na biologickú ochranu.“

Plány do budúcnosti

Pán Melecsky ďalej hovorí: „Veľká nevýhoda je v ročníkoch, v ktorých je silný nátlak chorôb z dôvodu veľmi častého striekania. To predražuje pestovanie. V lepších rokoch by sa to malo kompenzovať. Skúsenosti však ukážu.“ Funkčnosť po dvojročnej skúsenosti je 80 percentná. V ďalších rokoch plánuje pán Melecsky aplikovať homeopatickú ochranu v častejších intervaloch.

Viac o agrohomeopatii nájdete v článkoch s radami pre záhradu a v článku o skúsenostiach s agrohomeopatiou.