Vyhodnocovanie účinnosti praxe homeopata

Práca homeopata je niečo, čo často považujeme za neuchopiteľné, niečo bez jasných pravidiel. Aj to je jedno z nepresných tvrdení o homeopatii, ktoré homeopatka Miranda Castro vyvracia svojim systematickým prístupom k vlastnej praxi. 

V nasledujúcom videu vysvetľuje dôležitosť vyhodnocovania účinnosti homeopatickej terapie, kvôli klientom, ale aj kvôli jej vlastnému napredovaniu ako homeopatky. Na základe vyhodnotenia jednotlivých klientov zisťuje, že s niektorými typmi problémov si vie poradiť lepšie, klientom s inými problémami odporúča iného homeopata alebo terapeuta. Ide o zodpovedný prístup, kedy sa terapeut snaží spoznávať svoje hranice a takisto odporučením iného terapeuta urobí pre klienta maximum.

Kto je Miranda Castro?

Miranda Castro je britská homeopatka, ktorá žije v USA. Svoju profesionálnu prax začala v roku 1982. Napísala niekoľko kníh o homeopatii, ktoré sa predávajú po celom svete a je tiež autorkou mnohých článkov pre verejnosť, či už na svojej stránke alebo mnohých homeopatických portáloch. Vo svojich textoch používa veľmi prístupný pútavý jazyk a tak si jej knihy nachádzajú miesto na poličkách bežných domácností.