Obsedantno-kompulzívna neuróza

Obsesívno-kompulzívna neuróza

Obsedantno-kompulzívna porucha alebo neuróza je stav sprevádzaný opakovanými, nechcenými myšlienkami (obsesiami), ktoré potom následne spôsobujú veľkú úzkosť a strach. Pacient vykonáva opakované správanie (kompulzie), aby sa tej úzkosti, strachu a vtieravých myšlienok zbavil. Ľudia, ktorí trpia uvedenou diagnózou si svoje správanie uvedomujú, avšak nevedia sa proti tomu sami postaviť a čeliť. Vtieravé myšlienky prichádzajú často, niekoľkokrát denne a sú úplne mimovoľné.

Závažnosť obedantno-kompulzívnej neurózy závisí od toho, ako často sa opakujú „nechcené myšlienky“ a následne kompulzie. Nechcené myšlienky sa môžu postupne zintenzívniť tak, že pacienta obťažujú počas celého dňa, a tak ho vyradia z bežného života, pričom následkom býva prerušenie sociálnych kontaktov.

Medzi časté prejavy obsedanto-kompulzívnej poruchy patria :

 • Zapínanie a vypínanie svetla
 • Zatváranie a otváranie dverí
 • Opakované dotýkanie sa tých istých predmetov
 • Nestúpanie na čiaru, keď ideme po chodníku , ceste alebo dlážke a pod.
 • Opakované dotýkanie sa tých istých predmetov
 • Počítanie čísiel
 • Opakovanie určitých slov
 • Úkony robia v presne určenom počte napr. 3x, 5x ...zatvoria a otvoria dvere apod.........

U detí môže mať OCD zo začiatku veľmi nenápadny charakter. Deti na začiatku skrývajú svoje kompulzie a úzkosti, pretože sa často boja výsmechu okolia. Rodičia si často všimnú, že dieťa vykonáva opakujúce sa úkony, alebo má nezvyčajné správanie ako napr. trieskanie dverami niekoľkokrát po sebe, otáčanie hlavou do boku niekoľkokrát po sebe, alebo sa snažia vyhnúť dotykom určitému predmetu. Tiež môže ísť o veľmi časté umývanie si rúk (aby sa vyhli infekcii alebo chorobe) a pod. Deti môžu mať opakovane otázky, ktorými sa snažia upokojiť svoju úzkosť . Napr. Nemám túto chorobu? Nie je to pokazené? Deti majú vtieravé myšlienky, že niečo môže byť škodlivé, nebezpečné alebo trpia predstavou, že sa niečo hrozné môže udiať.

Klasická liečbu OCD zahŕňa medikamentóznu liečbu (antidepresívami - v závislosti od formy OCD) spolu s psychoterapiou, kde popri liečbe liekmi pacienti navštevujú aj psychológa.

Obsedantno-kompulzívne správanie u 14-ročného dievčaťa a homeopatia

Telefonicky ma kontaktovala mama 14 ročného dievčaťa s tým, že v poslednom čase si všimla u dcéry zvláštne správanie. I keď je teraz ako každé 14 ročné dieťa vo veľmi náročnom vývojovom období, zmenené správanie matku znepokojilo. Dcéra s ňou však o svojom stave nechce komunikovať. Našťastie však súhlasila s homeopatickou konzultáciou. 

Pri rozhovore sa mi dievča povedalo, že „má v mysli zafixované, že niečo musí spraviť niekoľkokrát po sebe, inak sa niečo zlé stane mne alebo mojim najbližším." Povedala, že si uvedomuje, že je to divné. Je jej veľmi trápne o tom čo i len rozprávať, no zároveň vie, že sa toho chce zbaviť. Veľmi často pri rozhovore povedala, že je také trápne mi o tom rozprávať.

Medzi každodenné úkony, ktoré robila patrili napr. :

 • Musela si pred osprchovaním niekoľkokrát po sebe vytriasť pyžamo veľmi pomalými pohybmi
 • V byte, v ktorom bývajú majú na strope drevné trámy rozdeľujúce strop, musela vždy prechádzať po byte tak, aby neprechádzala popod drevené trámy
 • Niekoľkokrát po sebe musela silno zatvoriť a otvoriť dvere (vždy určitý počet 3,6,9)
 • Tam, kde je veľa ľudí a vzbudzovalo by pozornosť jej správanie zvolila vždy rituál, ktorý bol nenápadný

Úzkostné stavy mala viac ako rok a pol, avšak po smrti veľmi blízkeho človeka sa ešte zintenzívnili. Jej úzkosťou číslo jedna bol pocit, že dostane rakovinu, ktorú jej neskoro zistia a ona zomrie. Mamu dohnala až na  preventívne vyšetrenia. Výsledky boli negatívne, keď však vyšla z ambulancie prvé, čo povedala bolo: „no a čo, keď mi to tam nevideli, alebo čo, keď sa mi práve teraz len začína tvoriť ten nádor".

Vtieravé myšlienky (obsesie) ju prenasledovali veľmi často počas dňa, bola nesústredená v škole aj doma. Pritom bola vždy v strese a pociťovala veľký strach. Keď urobila určitý rituál, tak ju to ukľudnilo, že je v poriadku a nič jej nehrozí.

Výber homeopatika a kontrola

Okrem uvedeného malo dievča viacero strachov - ako strach z tmy, búrky, z lekárov. navyše mala i nepríjemné sny. Po dlhom rozhovore som odporučila mame podať homeopatikum Phosporus 5CH v dvoch dávkach a mix bachových esencií .

Po 8 týždňoch mi mama povedala pri rozhovore, že už nevidí u nej žiadne prejavy úzkosti ako pred stretnutím. Dievča potvrdilo, že už takmer nemá vtieravé myšlienky, nepociťuje úzkosť ani strach. Doporučila som ešte raz zopakovať Phosporus 5CH.

Po ďalších 2 mesiacoch mi dievča v telefonickom rozhovore povedalo, že sa má fajn, vtieravé myšlienky sa už neobjavujú a keby sa vrátili určite sa mi bez váhania ozve. Vtieravé myšlienky sa doposiaľ neobjavili. Neobťažujú dievča v škole a ani rodina už nie je znepokojená jej nezvyčajným správaním. Som veľmi rada, že mama využila ako prvú možnosť homeopatickú konzultáciu pre svoju dcéru a to aj vďaka tomu, že ona už s ňou mala veľmi dobré skúsenosti pri riešení svojich vážnych zdravotných problémoch.

Homeopatia je šetrná a nenásilná metóda, pri ktorej si človek často ani neuvedomuje zmeny, ktoré postupne nastávajú až do momentu, keď zistí, že príznaky, ktoré pred liečbou mal už odzneli.

V homeopatii je každý pacient jedinečná osobnosť so svojimi pocitmi, vnímaním a reakciami na situácie vo svojom živote. Ak máte nejaké ťažkosti, ktoré sa len čiastočne zhodujú s uvedenými príkladmi, navštívte kvalifikovaného homeopata, ktorý sa pokúsi porozumieť vám a odporučí vhodné homeopatikum pre vašu situáciu.


Tieto informácie nenahrádzajú návštevu u lekára. Pri chorobách a pretrvávajúcich problémoch sa obráťte na homeopata, lekára alebo lekárnika.

Použité zdroje :
Ján Praško a kolektív, Obsedantně-kompulzívní porucha a jak se jí bránit.