Nočné desy u detí

By Admin / 4. septembra 2016
nočné desy u detí

Nočné mory a nočné desy

Nočné mory a nočné desy prinášajú veľký strach deťom, ale možno ešte väčší rodičom. Nočné mory sa viažu na prežívanie určitého sna. Nočné desy sú epizódy desu a paniky spojené s intenzívnym krikom a nepokojom, ale po prebudení sa si dieťa na túto príhodu nespomína. Typický je krik a plač a  nereagovanie na podnety okolia, napríklad na rodičov. Je všetko v poriadku s mojim dieťaťom? Ako mu môžem pomôcť? Jedno z možností je homeopatia. Ako vždy platí - čím presnejšie homeopatikum, tým väčšia šanca na vyriešenie problému. Preto je dôležité zamerať sa na ďalšie nezvyčajné a charakteristické príznaky, ktoré sú individuálne u každého dieťaťa, a ktoré najlepšie pomôže identifikovať skúsený homeopat. Prinášame opis troch najpoužívanejších homeopatík pre tieto situácie.

Často používané homeopatiká na nočné desy u detí

 • BELLADONNA- vynikajúce homeopatikum pre nočné mory a spánok, ktorému je bránené v dôsledku horúčky alebo úzkosti. Dieťa môže mať teplú červenú kožu, rumenec alebo sklenené oči. Tiež môže byť v delíriu, hovoriť alebo kričať zo spánku, môže mať strach, pokúša sa utiecť z izby, nereagovať na rodičov, ktorý ho majú ťažkosti prebudiť.
 • CALCAREA CARBONICA - tieto detičky trpia viacerými strachmi a úzkosťami. Po prebudení majú strach že je niekto cudzí v miestnosti, vidia desivé tváre v tme, majú strach z príšer, zlodejov, atď. Tiež ich môžete nájsť v delíriu, majú nočné mory, ktoré ich zobudia zvyčajne až po polnoci, prebúdzajú sa s krikom a nedajú sa utíšiť. Tieto deti sú šťastné pokiaľ je niekto v ich blízkosti, dokážu sedieť v pokoji alebo hrať sa. Keď sa však zotmie, boja sa ísť do postele bez svetla v miestnosti.
 • STRAMONIUM- je jeden z najčastejšie indikovaných homeopatík pre nočné mory u detí. Často sa používa u detí, ktoré sa budia v noci s hrôzou v očiach, s krikom, v delíriu, s halucináciami, nespoznávajú rodičov a tiež môžu od strachu alebo kriku až prestať dýchať. Ak sa dieťa v noci „zachádza“ je tento liek prvou voľbou. Používa sa aj u detí, ktoré boli v minulosti svedkami násilnej alebo hrôzostrašnej situácie a nie sú schopné na ňu zabudnúť (aj post-traumatický stres). Deti môžu mať strach z tmy, z vody, tunelov a psov.


Rady pre skvalitnenie spánkového režimu

 • vyhnúť sa konzumácii sacharidov - a to nielen sladkostí, ale aj ovocia a pečiva pred spánkom
 • celkovo dbať na kvalitu potravín - najmä u detí citlivosť na aditíva  a farbivá 
 • vyhýbať sa sladeným nápojom počas celého dňa
 • spať v úplnej tme
 • dbať na prirodzenú pohybovú aktivitu počas dňa, každý deň
 • vyhýbať sa elektrosmogu, televízii
 • spať v trochu chladnejšej miestnosti
 • rozprávať sa s dieťaťom o prežitom dni pred spaním, pomôcť mu zvládnuť pocity z dňa
 • čítať rozprávku pred spaním, spievať uspávanku, dostať sa do kľudového stavu
 • rozprávať sa s dieťaťom o nadchádzajúcom dni, pripraviť ho to, čo ho čaká

Sledujte aj facebook homeopatiaonline, z ktorej bol tento článok adaptovaný.