Rozhovor s dr. Petrom Fisherom

By Admin / 18. októbra 2016
rozhovor s dr. petrom fisherom

Ak by existovala hodnosť homeopatického šľachtica, Peter Fisher by ju určite mal. Nielen preto, lebo je lekárom jej veličenstva kráľovnej Alžbety II., ale aj preto, lebo pôsobí ako riaditeľ klinického výskumu v Kráľovskej londýnskej nemocnici pre integrovanú medicínu – najväčšom poskytovateľovi liečby pomocou celostnej medicíny pre verejný sektor v Európe (v minulosti nazývaná aj Kráľovská londýnska homeopatická nemocnica).

Minimálne rovnako dôležité je aj to, že posledných 25 rokov pôsobil ako šéfredaktor časopisu Homeopathy – jediného homeopatického časopisu zaradeného do databázy MEDLINE. MEDLINE je medicínska databáza Národnej lekárskej knižnice USA pri Amerických národných inštitútoch pre zdravie a považuje sa za zlatý štandard zverejnených lekárskych výskumov. V úlohe redaktora časopisu a autora mnohých zverejnených štúdií dáva Peter homeopatii to, čo si tak veľmi zaslúži – uznanie, hodnotenie a zdokonaľovanie prostredníctvom najprísnejších vedeckých metód.

Peter Fisher vyštudoval homeopatiu a reumatológiu na elitnej Cambridgeskej univerzite a je členom Kráľovského kolégia lekárov (najstaršia lekárska spoločnosť na svete; členstvo je čestne udelené komisiou kolégia). Je tiež členom Fakulty homeopatie (Fakulta homeopatie bola založená v roku 1844, uznaná v roku 1950 a upravuje vzdelávanie, výučbu a prax homeopatie podľa lekárskeho povolania vo Veľkej Británii). Takisto patrí do expertnej poradnej komisie Svetovej zdravotníckej organizácie pre Komplementárnu a alternatívnu medicínu a bol predsedom pracovnej skupiny pre homeopatiu.

Nižšie je rozhovor s ním, ktorý som uskutočnil v roku 2011.

Reumatológ a homeopatia

Ako ste sa začali zaujímať o homeopatiu?

V roku 1972, pred mojím postgraduálnym štúdiom medicíny, som šiel do Číny. Bolo to len pár mesiacov po návšteve prezidenta Nixona. Čína bola počas Kultúrnej revolúcie úplne uzavretá pred cudzincami. Živo si pamätám ženu ležiacu na operačnom stole s otvorenou brušnou dutinou a resekciou polovice žalúdka – bola pri vedomí, len s troma akupunktúrnymi ihlami v ľavom uchu (kvôli anestézii). Pomyslel som si – och, to nás v Cambridgei neučili, tak to predsa nemôže fungovať. Ale zjavne to fungovalo. Toto bol prvý zážitok, vďaka ktorému som sa začal zaujímať o netradičné formy medicíny.

Istý čas som teda študoval čínštinu. Vážne som zvažoval štúdium tradičnej čínskej medicíny, ale tu nastupuje obrovský kultúrny rozdiel.

Neskôr som počas štúdia sám ochorel. Navštívil som rôznych významných lekárov, ktorí ma dôkladne vyšetrili a povedali, že nič sa nedá robiť. Môj americký priateľ mi odporučil homeopatiu. Bezprostredne po užití lieku som cítil silné zhoršenie a povedal som si, že sa aspoň niečo stalo. Potom nastalo zlepšenie, a tak nejak začala moja cesta.

Čo vás priviedlo k reumatológii?

Tak trochu náhoda. Zistil som, že sa otvára výskum na oddelení reumatológie v Bartolomejskej nemocnici v Londýne s veľmi otvoreným profesorom reumatológie a klinickej farmakológie. Vykonali sme jednu z úplne prvých kvalitných štúdií venujúcich sa homeopatii, ktorá bola v roku 1989 publikovaná v poprednom lekárskom časopise BMJ (British Medical Journal). [1]

Výskum

Ako ste sa zapojili do výskumu?

Jednoznačne sme sa museli zamerať na homeopatiu. Jednoducho som cítil, že to zúfalo treba.

Bolo to vlastne dosť zložité, lebo sme mali nemocnicu a konzultujúcich lekárov, ale nemali sme možnosť tých lekárov vyškoliť. Konzultujúcim lekárom ste sa stali vtedy, ak ste absolvovali školenie. V homeopatii ste sa ale vtedy vyškoliť nemohli. Bol to tak trošku začarovaný kruh. Dalo sa to obísť tak, že ste sa stali výskumným pracovníkom. A to bol aj môj prípad.

Akú rolu má pre vás časopis Homeopathy a akým smerom chcete, aby sa uberal?

Historická chvíľa nastala, keď sme sa tuším v roku 1998 dostali do MEDLINE. Vtedy bol Wayne Jonas šéfom Úradu pre alternatívnu medicínu (v súčasnosti Národné centrum pre doplnkovú a alternatívnu medicínu). Významne nám pomohol. Znamenalo to, že už sme nepatrili do akejsi neoficiálnej literatúry. MEDLINE cituje len oficiálne zdroje.

Homeopatia potrebuje špecializovaný časopis. Existuje veľké množstvo všeobecne zameraných časopisov pre alternatívnu medicínu. Ja si ale myslím, že treba mať časopis zaoberajúci sa výlučne homeopatiou. Jednotlivé výtlačky sa venujú uceleným témam, napríklad jedno spred troch či štyroch rokov rozoberalo základný výskum. Ďalšie zase biologické modely – túto tematiku sme nakoniec pre veľké množstvo materiálu rozložili do dvoch čísel. Naozaj existujú dôkazy – na to sme chceli poukázať, preto to bolo tak dôležité.

Plánujeme urobiť jednu klinickú štúdiu a veľké množstvo systematických posudkov a metaanalýz.

Aký je váš názor na randomizované kontrolované štúdie verzus pragmatickejšie pozorovacie štúdie? V roku 2011 na Joint American Homeopatic Conference v Alexandrii, USA sa Wayne Jonas vyjadril, že sa treba upriamiť radšej na praktické štúdie orientované na výsledok než na placebom kontrolované.

Toto on samozrejme tvrdí už dlho a v mnohom s ním súhlasím.

Jedna vec, ktorú treba mať na pamäti je, že štúdia je len spôsob zodpovedania otázok. Ľudia ju ale zvyknú upäto pretvárať výlučne na jej samotný výsledok, čo nie je dobré. Mali by sme sa skôr spýtať „Aká je vaša otázka?“ Ak je ňou „Dokážu naozaj homeopaticky riedené roztoky niečo urobiť?“, tak je randomizovaná kontrolovaná štúdia drahý a zložitý spôsob nachádzania odpovede. Uskutočnil som ich mnoho a dá sa tam pokaziť veľa vecí. Ak sa pýtate „Ide o placebo alebo nie?“, tak silným argumentom je, že randomizované štúdie sú drahé a dokázali by sme zistiť oveľa viac pomocou biologického modelu (t.j. štúdiou in vitro).

Na druhej strane, ak chcete vedieť, či je homeopatia užitočná a lacná liečba resp. či vie vyplniť dieru efektívnosti v zdravotnej starostlivosti, tak potrebujete nejakú observačnú alebo kontrolovanú klinickú štúdiu, ktorá môže byť randomizovaná alebo kohortná. Observačná je taká, kde len sledujete pacientov a to, čo sa s nimi deje – je úplne nekontrolovaná. Kohortná je porovnávacia, no nie je randomizovaná.

Dr. Peter Fisher


" Claudia Wittová uskutočnila v Nemecku niekoľko perfektných kohortných štúdií, ktoré ukázali, že stav pacientov užívajúcich homeopatiká sa zlepšil rovnako a v mnohých prípadoch viac, než stav pacientov užívajúcich prípravky konvenčnej medicíny.

Claudia Wittová uskutočnila v Nemecku niekoľko perfektných kohortných štúdií, ktoré ukázali, že stav pacientov užívajúcich homeopatiu sa zlepší rovnako a v mnohých prípadoch viac než stav pacientov užívajúcich prípravky konvenčnej medicíny. Problém ale je, že porovnávané skupiny prirodzene nikdy nie sú úplne porovnateľné. Mne osobne sa páči, že skupina, ktorá si zvolí homeopatiu, má vyššiu úroveň vzdelania. A to o niečom svedčí. Kohortné štúdie sú jednostaj pozitívne, ale samozrejme rozdiely, ako napríklad úroveň vzdelanosti, majú vplyv na ich vyhodnotenie.

Takže kontrolované štúdie sú náročné a drahé, ale nemali by sme ich my ako komunita uskutočňovať už len pre náš vlastný pokrok?

Isteže sú dôležité, no treba byť rozvážny. Som predseda výskumnej skupiny, máme nejaký rozpočet a musíme veľmi cielene zvažovať, ako ho využiť a prečo.

Robíme metaanalýzu homeopatických štúdií. Je ich okolo 240. Urobiť to dobre je pre nás obrovský záväzok. Budeme ich rozdeľovať na individualizované (tzv. klasické), a neindividualizované. Neindividualizované sa ďalej delia na tzv. klinické a komplexné.

Zameriavame sa aj na potenciál, ktorý má homeopatia v prípade vypuknutia pandémie a epidémie. Veľmi peknú a zaujímavú štúdiu [2] uskutočnil na Kube Gustavo Bracho. Nedávno som ho stretol prvýkrát – je to nesmierne pôsobivý a zaujímavý človek. Takže toto je jedna z oblastí, na ktorú sa zameriavame.

Je dôležité opakovať štúdie a sústrediť sa na oblasti, ktoré majú perspektívu. Nie vrhnúť sa do prvej veci, ktorá nás napadne.

Ktoré oblasti majú perspektívu? Čo tak chrípka?

Áno, chrípka alebo horúčka dengue. Jennifer Jacobsová uskutočnila jednu štúdiu s negatívnym výsledkom [3], no mnoho ľudí si myslí, že snáď pri horúčke dengue by to mohlo vyjsť. Je zaujímavé, že homeopati z tak rozdielnych krajín ako Brazília alebo Malajzia sa chcú venovať horúčke dengue. Snažíme sa ich teda nejak spojiť.

Aký máte názor na prácu Lexa Ruttena v rámci repertória? (Lex Rutten vedie tím 10 holandských homeopatov, ktorí klasifikujú rubriky v repertóriu podľa ich presnosti a spoľahlivosti na základe štatistickej metódy Bayesovej analýzy. Svoj prvý článok, ktorý hodnotí 6 rubrík, publikovali v roku 2009.) [4]

Je to veľmi zaujímavé. Určite má pravdu, avšak za účelom overovania repertória je nutné pracovať s obrovským množstvom dát. Znepokojuje ma to – repertórium je stále rozsiahlejšie, no o to menej spoľahlivé.

Vždy začínam pri mojich študentoch. Vezmem si výtlačok repertória Synthesis a poviem im: „Problém tejto knihy spočíva v tom, že polovica je chybná. Otázka znie, ktorá polovica?“ Nechcem ich však príliš odradiť, keďže v skutočnosti je 80% je chybných. Ale ktorých 80%?

Lex povedal, že 20 tímov ako ten jeho by na klasifikáciu najrozsiahlejších 600 rubrík, ktoré reprezentujú najbežnejšie kľúčové symptómy, potrebovalo zhruba 15 rokov.

Áno, urobiť to správne je obrovský záväzok. Má však pravdu a jeho metodológia je vynikajúca.

Homeopatia a kráľovská rodina

Ako ste sa stali lekárom jej veličenstva?

Priebeh toho bol dosť nejasný. Niekto k vám príde a povie: „Ak by ťa o to požiadali, neodmietol by si, však?“. Nemôžu riskovať odmietnutie. A tak si vás otestujú, následne sa odmlčia a nakoniec o rok neskôr dostanete pozvánku. Myslím si, že je to o tom – byť v správnom čase na správnom mieste.

Odkedy využíva kráľovská rodina služby homeopata?

Veľmi dávno – zhruba od 50. rokov 19. storočia. Zakladateľ našej nemocnice, doktor Frederick Quinn, bol homeopatom princa Leopolda Belgického, otca princa Alberta – manžela kráľovnej Viktórie a všetkých ostatných panovníkov po dlhý čas. Juraj VI. – ten, ktorého poznáme z filmu Kráľova reč, liečil svoje koktanie homeopaticky. Dostal liek Ambra grisea.

Aj princ z Walesu (princ Charles) má homeopatiu rád. Ešte nepoznáme názor princeznej Kate. Uvidíme.

Dr. Peter Fisher


" Homeopatia je zavrhovaná preto, lebo ide o novú paradigmu, ktorá ohrozuje zaužívaný systém.

Myslíte, že vedecká obec niekedy prijme alebo dokonca akceptuje homeopatiu?

Myslím si, že je to na nás. Existuje veľa predsudkov a odsudzovania, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou vznikli v Spojenom Kráľovstve z rôznych psychologicko-spoločensko-geopolitických príčin.

Jedným zo zdôvodnení súčasnej situácie je, že ľudia zvyčajne reagujú na rané štádiá vedeckej revolúcie. Homeopatia je zavrhovaná preto, lebo ide o novú paradigmu, ktorá ohrozuje zaužívaný systém... Vedecká revolúcia v štýle Thomasa Kuhna. To je jedno vysvetlenie.

Na druhej strane, vždy som bol radšej opatrný, lebo takýto falošný poplach sme tu už mali. Ak si prečítate (spisy) homeopatov z 90. rokov 19. storočia, nájdete v nich skôr hanebný pohľad na „starú medicínsku školu“ a to, ako ju „nová škola“ (homeopatia) prevalcuje. Toto sa ale nikdy nestalo.

Takže hej, verím, že časom bude prijatý nejaký systém, ktorý bude odvodený od homeopatie a bude využívať kľúčové postupy homeopatie. Podľa mňa je ale v mnohých prípadoch najväčším nepriateľom homeopatickej komunity ona sama, hlavne v našej krajine (Spojené Kráľovstvo). Niektorí jej členovia, ktorí ani nemajú dostatočnú kvalifikáciu, prichádzajú s hlúpymi tvrdeniami, ktoré by si mohli radšej odpustiť, napríklad o prevencii malárie. To môže byť veľmi nebezpečné a môže nám to robiť veľmi zlé meno.

Akceptovanie homeopatie

Podľa Iris Bell raz homeopatia bude prijatá konvenčnou medicínou, ale snáď pod iným názvom.

Áno, ako aj ja hovorím – niečo odvodené z homeopatie. Možno sa bude musieť zmeniť názov. Homeopatia bola vytlačená na okraj. Názory skeptikov zmeniť priamo nevieme, ale najprv si musíme upratať vo svojom piesočku – nevyslovovať tvrdenia, za ktoré sa nevieme zaručiť a snažiť sa byť vedecký. Neprepchávať repertórium všetkým možným, ale rozmyslieť si, čo doň vložíme a brať to trochu vážne.

Dr. Peter Fisher


" Lebo homeopatia nepochybne funguje. Je to metóda liečby, ktorá odoláva času a ktorá funguje.

Lebo homeopatia nepochybne funguje. Je to metóda liečby, ktorá odoláva času a ktorá funguje. Toto hovorí samo za seba – a my potrebujeme istotu.

S láskavým povolením autora Dr. Christophera Johnsona preložila Mgr. Kristína Hills.
Originál rozhovoru sa nachádza na stránkach worldofhomeopathy.wordpress.com

Bibliografia

  1. Fisher, et al. Effect of homoeopathic treatment on fibrositis (primary fibromyalgia).BMJ Aug 5;299(6695):365-6.

  2. Bracho G, et al. Large scale application of highly-diluted bacteria for Leptospirosis epidemic control. Homeopathy 2010 Jul;99(3): 156-66.

  3. Jacobs, et al. The use of homeopathic combination remedy for dengue fever symptoms–A pilot RCT in Honduras. Homeopathy. 2007 Jan;96(1):22-6.

  4. Rutten AL, Stolper CF, Lugten RF, Barthels LW. Statistical analysis of six repertory rubrics after prospective assessment applying Bayes’ theorem. Homeopathy 2009 Jan;98(1):26-34.