About the author

Dagmar Ferencziová

Vlastná skúsenosť s konštitučným homeopatikom a sila zmien, ktoré tento liek priniesol do môjho života mi dali neutíchajúci impulz a túžbu študovať a pomáhať homeopatiou. Som homeopatka, ktorá sa zameriava na rozvoj svojich klientov, postupné odstránenie blokov, ktoré im bránia v ďalšom sebarozvoji. Súčasne s tým sa upravuje aj zdravotný stav a celkový pocit naplnenosti života. Okrem praxe sa venujem administrovaniu obsahu www.homeopatia.sk a práci pre Slovenskú komoru homeopatov.   Kontakt: www.ferencziova.sk

Page 3 of 4