Rozšírenosť homeopatie

Veľakrát je situácia taká, že doktori, ktorí sú súčasťou verejného zdravotníctva nemajú čas, chuť, vedomie aby venovali dostatok pozornosti pacientom a budovali v nich samostatnosť a zodpovednosť. Pre mnohých pacientov je samozrejme jednoduchšie je vziať si tabletku a potlačiť napríklad bolesť. Existuje veľa alternatívnych prístupov, na to aby boli úspešné však často treba nielen spoluprácu, ale aktívnu spoluprácu pacienta. Tam niekde môže byť jeden z veľkých dôvodov, pre ktorý je konvenčná medicína rozšírenejšia než napríklad homeopatia. Svetovo uznávaný a jeden z najznámejších homeopatov vôbec – Rajan Sankaran hovorí, že vidí hlavné dôvody pre ktoré je konvenčná medicína rozšírenejšia než homeopatia, v ignorancii a peniazoch. Ignorancia v jeho chápaní znamená nevedomosť ľudí t.j., že nie sú dostatočne oboznámení s fungovaním a účinkami homeopatie. Peniaze súvisia s farmaceutickým priemyslom. Viac v nasledujúcom videu: