Svetový deň povedomia o autizme

By Admin / 31. marca 2017
Luka Brase

Autor tohto nádherného obrazu je Luka Brase, uverejnené s láskavým súhlasom autora.

2. apríla si pripomíname Svetový deň povedomia o autizme. Témou tohto roku je zbúranie bariér, ktorým musia autisti a ich rodiny čeliť v každodennom živote. Svoju podporu môžeme symbolicky vyjadriť vysvietením domov a významných budov na modro. V Bratislave sú zvyčajne vysvietené na modro budovy ako Bratislavský hrad, či Primaciálny palác. Autizmus je však oveľa závažnejšia diagnóza.

Čo je autizmus?

Autizmus je pervazívna vývinová porucha, ktorá má viacero prejavov zníženej sociálnej interakcie a vnímania podnetov vonkajšieho sveta. Hovorí sa o triáde poškodení - sociálnej interakcie, sociálnej komunikácie a imaginácii. Keďže autizmus zahŕňa široké spektrum prejavov, často ho diagnostikuje tým špecialistov pozostávajúci z psychológa, psychiatra, neurológa a ďalších špecialistov. Na Slovensku je odhadovaných asi 30 tisíc autistov. Presná príčina tejto poruchy nie je známa. Často sú pridružené iné poruchy ako ADHD alebo úzkosť.

Aké sú príznaky autizmu?

 • nereaguje na svoje meno, neukazuje prstom,
 • ťažko vysvetliteľný plač,
 • oneskorenie alebo absencia reči, poruchy chápania reči
 • je pasívne, príkazy a žiadosti neplní, niekedy sa zdá, že počuje, inokedy nie,
 • leaf
  neusmieva sa na iných, má slabý očný kontakt, prípadne okolie ignoruje,
 • leaf
  neusmieva sa na iných, má slabý očný kontakt, prípadne okolie ignoruje,
 • leaf
  najradšej trávi čas samo, bezúčelne sa zaoberá stereotypnými činnosťami s vybranými predmetmi, zoraďuje ich,
 • leaf
  nevie alebo nemá záujem hrať sa s hračkami, ale prejavuje neobvyklú príchylnosť k jednému predmetu (kniha, hračka),
 • leaf
  lipne na rovnakých veciach a stále znova si ich vynucuje, má rád rutinu a rozruší ho jej narušenie
 • leaf
  chodí po špičkách, robí opakovane zvláštne pohyby,
 • leaf
  precitlivelo reaguje na určité zvuky a materiály,
 • leaf
  máva záchvaty zlosti, je hyperaktívne a nespolupracuje,
 • leaf
  stratí v ktoromkoľvek veku akékoľvek jazykové alebo sociálne zručnosti.

Autizmus a homeopatia

Homeopatia patrí v pomoci autistom medzi doplnkové terapie podobne ako canisterapia, muzikoterapia, terapia pohybom a iné. Jedným z najznámejších homeopatov, ktorý sa zaoberal autizmom je Tinus Smits. Na Slovensku sa môžete poradiť s niektorým z registrovaných homeopatov.

Čítajte viac: