Homeoprofylaxia na Kube

virus

Homeopatia musí často svoje postavenie obhajovať a čeliť útokom na svoju účinnosť. Jedným z výborných príkladov, kedy bola homeopatia úspešne použitá vo veľkom merítku, bola prevencia leptospirózy na Kube v roku 2007. Dva týždne po aplikácii homeopatika, výrazne klesol počet chorých na toto ochorenie z 38 na 3-4 prípady týždenne.

Čo je leptospiróza

Leptospiróza je ochorenie, ktoré je spôsobené infekciou mikróbov menom Leptospira. Ide o baktériu, ktorá má špirálovitý tvar a je príbuzná so spirochétami a Borreliou. Ide o ochorenie, ktoré postihuje primárne zvieratá, najmä potkany a myši. Je to však ochorenie, ktoré je prenosné aj na ľudí. Prenos na ľudí sa zvyčajne deje kontaminovanou vodou alebo potravinami.

Leptospiróza na Kube

Leptospiróza na Kube každoročne od októbra do decembra postihuje rozsiahle oblasti najmä po povodňových hurikánoch, kedy je  znečistenie vodných zdrojov najväčšie. Počet infikovaných stúpal nepretržite od roku 1987. Ale potom čo približne 2,5  ľudí užilo homeopatikum nosoLEP na prevenciu leptospirózy v potenciách 200CH a 10M, sa situácia v auguste 2007 zmenila. I napriek obdobiu hurikánov a povodní počet infikovaných klesol takmer na nulu. 

Homeopatia a leptospiróza

Concepcion Campa Huergo pracuje ako manažérka Finlayovho inštitútu na Kube. Tento inštitút sa zaoberá výrobou vakcín. Napriek tomu, že ich zisk je primárne tvorený výrobou konvenčných liekov, potom, čo v praxi videli veľký účinok homeopatie v prípade prevencie leptospirózy, začali sa zaoberať aj výrobou homeopatík. Viac v nasledujúcom videu: