Fungovanie homeopatie

Možné vysvetlenie fenoménu homeopatie nám dodávajú štúdie juhokoréjských chemikov, ktorí túto štúdiu uverejnili v časopise Chemikal Communications (2001, str. 2224). Výskumníci experimentovali s takzvanýmifulerénmi (sférickými molekulami skladajúcimi sa z párneho počtu uhlíkových atómov, tvoriace uzavreté, duté teleso). Počas štúdie zistili, že fulerény vytvárajú v homeopatických riedeniach náhodné zoskupenie. Ohromujúce je, že čím vyššie je riedenie, tým väčšie sú zoskupenia sférických molekúl (fulerén). Táto štúdia by mohla vysvetľovať doteraz nepochopené fungovanie homeopatík. V homeopatii sa ochorenia a symptómy liečia extrémnymi riedeniami.

preložené z
apotheker.or.at

More...

Viac o riedení a potenciách v homeopatii nájdete v tomto článku s videom.

-dc-