Homeopatia vs. medicína

By Admin / 10. januára 2016

Ako vnímam rozdiely medzi homeopatiou a konvenčnou medicínou respektíve alopatiou alebo školskou medicínou ako ju homeopati často nazývajú?

homeopatia

konvenčná medicína

Zameraná na pacienta, vzorce jeho správania, možné bloky apod., na obnovenie zdravia

Zameraná na chorobu a jej odstránenie

Založená na pozorovaní

Založená na laboratórnych testoch, meraniach

Dlhšie vyšetrenie, odoberanie prípadu

Náklady na testy, zariadenia, lieky

Vyniká v chirurgii a akútnej medicíne

Liečenie zvnútra, obnovenie samoliečebných síl organizmu, liečenie nielen nových ale aj starých blokov, zranení

Liečenie zvonka, chirurgické zákroky

Zameraná na celok, na celý organizmus, telesnú, emocionálnu aj duchovnú rovinu

Zameraná primárne na fyzickú rovinu človeka

Holistická metóda

Väčšinou zameraná na konkrétne patogény, orgány, ochorenia

Zameraná na obnovenie homeostázy – rovnováhy organizmu, obnovenie samoliečebných síl organizmu

Zameraná na opravu škod, na liečbu symptómov

Terapeut a klient sú partneri, obaja sú dôležití a podstatní pre dosiahnutie správneho terapeutického účinku

Lekár je výraznejšie nadradený pacientovi

Pacient je aktívny, podporuje sa jeho osobnostný rast, zodpovednosť za zdravotný stav

Pacient je primárne pasívny, prijíma liečbu

Liečba je individualizovaná, liek nie je viazaný na diagnózu, ale je predpísaný pre konkrétneho človeka

Liek je predpísaný podľa diagnózy, testov, markerov apod.